Datahub
数据改变生活

大一,想同时参加数学建模和数学竞赛。可行吗?

发表时间:2022-11-02 16:53

实际上不冲突,就是很累,低年级的时候数学竞赛可以先出成绩,只要高数扎实基本上省一就有了。数模的话,到了高年级,如果你的专业是计算机或者数据科学相关,拿奖也水到渠成。

不过搞竞赛的时候,注意课内成绩别落下了,这才是一切的根本。

具体学习导航见下,恰好数模和数学竞赛都有。

数学竞赛学习导航:

数学建模学习导航:
QQ:258506508                                     联系电话:020-000000    000-000000                                   联系邮箱:xxx@.co.m                                     联系地址:XXX省XXX市XXX县XXX路